ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร การศึกษา
คนมอง การศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์

สวนดุสิตโพล คนมองการศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์ อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม ทำคุณภาพการศึกษาแย่ลง แนะรัฐสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเรียนออนไลน์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง นักเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,749 คน ต่อกรณี “หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน”กับการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2564 เมื่อถามถึงการกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีความพร้อมหรือไม่

พบว่า ร้อยละ51.35 ระบุ ไม่พร้อม รองลงมาร้อยละ 32.33 ระบุ พร้อม ร้อยละ 16.32 ระบุ ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าการศึกษาไทยพร้อมเรียนออนไลน์หรือไม่ ร้อยละ 63.30 ระบุ ไม่พร้อม รองลงมาร้อยละ 21.31 ระบุ พร้อม ร้อยละ 15.39 ระบุ ไม่แน่ใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564,16:04   อ่าน 94 ครั้ง