การติดต่อศธจ.
การติดต่อศธจ.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
150/2 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 
คณะผู้บริหาร/กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์/FAX
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-662043 , 089-591 5251
รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  032-510286 , 061-8204800
กลุ่มอำนวยการ 032-662043 , 094-3011515
กลุ่มบริหารงานบุคคล 032-662044 , 086-5318987
กลุ่มนโยบายและแผน 032-662044 , 086-3832289
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 032-662043 , 095-1515462
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 032-662044 , 083-0990369
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 032-662043 , 092-9480515
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 032-510286 , 086-5295588
เว็บไซต์สำนักงาน www.pknpeo.go.th
E-mail สำนักงาน ops.pkn77@sueksa.go.th
ระบบนำทางสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  GPS


แผนที่ / ที่ตั้ง ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์