ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา หัวหน้าเครือข่าย พสน.อำเภอทับสะแก และนายศิลปิน พรหมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง หัวหน้าเครือข่าย พสน.อำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,16:35   อ่าน 37 ครั้ง