ข่าวกิจกรรม
การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 ชิ้นงาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 ชิ้นงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,08:42   อ่าน 23 ครั้ง