ข่าวกิจกรรม
ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ จุดเสี่ยงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ และเครือข่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564  ณ จุดเสี่ยงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,22:14   อ่าน 51 ครั้ง