ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพานน้อย ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพานน้อย ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนมูลนิธิศึกษา โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย โรงเรียนวัดกำมะเสน โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โรงเรียนบางสะพานวิทยาคม กศน.อำเภอบางสะพานน้อย และนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 552 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,13:49   อ่าน 74 ครั้ง