ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอทับสะแก ณ วัดเขาบ้านกลาง
นที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอทับสะแก ณ วัดเขาบ้านกลาง โดยมีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 โรงเรียนบ้านอ่างทอง โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านหนองมะค่า กศน.อำเภอทับสะแก และนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 720 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,13:47   อ่าน 72 ครั้ง