ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่คุรุสภา และคณะ ได้รับมอบหมายจากนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยมีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนบ้านคลองวาฬ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ โรงเรียนบ้านคั่นกระได โรงเรียนบ้านหนองเสือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนหว้ากอวิทยา โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยา โรงเรียนพระแม่มารี โรงเรียนกิตติคุณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม กศน.อำเภอมือง และนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,782 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,13:45   อ่าน 74 ครั้ง