ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอกุยบุรี ณ พระมหาธาตุเจดีย์วัดวังยาว
ันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอกุยบุรี ณ พระมหาธาตุเจดีย์วัดวังยาว โดยมีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) โรงเรียนบ้านหนองเกด โรงเรียนวัดดอนยายหนู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา โรงเรียนยางชุมวิทยา โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว) กศน.อำเภอกุยบุรี และนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 702 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,13:44   อ่าน 67 ครั้ง