ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอสามร้อยยอด ณ มูลนิธิสว่างธรรมสถาน
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอสามร้อยยอด ณ มูลนิธิสว่างธรรมสถาน โดยมีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนมูลนิธิศึกษา โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) โรงเรียนบ้านศาลาลัย โรงเรียนบ้านลาดวิถี โรงเรียนบ้านหนองจิก โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองคาง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กศน.อำเภอสามร้อยยอด และนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 990 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,13:42   อ่าน 70 ครั้ง