ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอสามร้อยยอด ณ วัดห้วยทรายขาว
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวภัทรภร เหลือน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอสามร้อยยอด ณ วัดห้วยทรายขาว โดยมีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านมรสวบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ กศน.อำเภอบางสะพาน และนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,866 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,13:41   อ่าน 73 ครั้ง