ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๘๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!!!
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,09:49   อ่าน 244 ครั้ง