เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2566


yes ประกาศเจนตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
คลิก!!!
 
yes การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
คลิก!!!
 
yes รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
คลิก!!!
 


*************************************************************