ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.79 KB
 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.45 KB
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.57 KB
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.41 KB