ข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด>>>>> แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>>> แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>>> แผนปฎิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>>> แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน

>>>>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์