การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. บันทึกข้อความ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องมาตรการการใช้รถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564