การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
1.บันทึกข้อความ เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
2.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการการใช้รถสำนักงาน ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.42 KB