แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สนง.ศธจ.


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์