ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 17) 26 พ.ย. 64
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (อ่าน 14) 26 พ.ย. 64
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 20) 25 พ.ย. 64
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 32) 23 พ.ย. 64
ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ จุดเสี่ยงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 16) 20 พ.ย. 64
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 16) 20 พ.ย. 64
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ (อ่าน 26) 19 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (อ่าน 22) 19 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบOn-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 23) 18 พ.ย. 64
โรงเรียนวังไกลกังวล และคณะ เข้าพบ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (อ่าน 20) 18 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และคณะ เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ (อ่าน 12) 18 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 19) 16 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบOn-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 16) 16 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบOn-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 19) 16 พ.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 25) 15 พ.ย. 64
พิธีบวงสรวงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งใหม่ (อ่าน 29) 15 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทรศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและฝนตกหนัก (อ่าน 29) 12 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี (อ่าน 24) 12 พ.ย. 64
เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 18) 12 พ.ย. 64
ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 25) 11 พ.ย. 64
ยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 21) 11 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพานน้อย ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (อ่าน 20) 11 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพาน ณ วัดห้วยทรายขาว (อ่าน 16) 11 พ.ย. 64
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอทับสะแก ณ วัดเขาบ้านกลาง (อ่าน 17) 11 พ.ย. 64
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 21) 10 พ.ย. 64
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดธรรมิการาม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โ (อ่าน 18) 10 พ.ย. 64
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำกิจกรรม 5 ส ณ ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งใหม่ (อ่าน 46) 08 พ.ย. 64
คณะกรรมการประสานแบะส่งเสริมเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 35) 08 พ.ย. 64
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (อ่าน 42) 07 พ.ย. 64
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 45) 05 พ.ย. 64